Pierwoszów

Budynek hotelowo-gastronomiczny Karczma Miłocin

  • Projektowanie
  • Nadzór
  • Odbiory

Projekt budynku hotelowo-gastronomicznego na terenie rekreacyjnym Miłocin. Rekultywacja terenu po wydobyciu kruszywa: projektowanie, nadzór, odbiory budynku karczmy, sanitariatów, domów rekreacyjnych.