Adaptacja projektów powtarzalnych

Adaptacja projektu powtarzalnego to najprostszy sposób na budowę domu jednorodzinnego. Polega ona na dostosowaniu projektu do warunków działki budowlanej.

Adaptacja wykonywana jest przez uprawnionych projektantów w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej.

W naszym biurze oferujemy pomoc przy wszystkich etapach:
od wyboru projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomagamy również przy pracach przedprojektowych – takich jak:

  • wybór działki budowlanej,
  • przygotowaniu wniosku o decyzję o warunkach zabudowy,
  • wykonanie mapy do celów projektowych,
  • uzyskanie opinii geotechnicznej,
  • i inne.

wyborze działki budowlanej, przygotowaniu wniosku o decyzję o warunkach zabudowy i tym podobne.

W ramach adaptacji projektu powtarzalnego wykonujemy:

projekt zagospodarowania terenu działki – naniesienie na mapę do celów projektowych projektowanego budynku i infrastruktury

dostosowanie projektu dla warunków gruntowo-wodnych panujących na danej działce

wprowadzenie zmian na życzenie Inwestora

Z nami uzyskasz rabat

Przy wyborze usługi Adaptacji Projektu Powtarzalnego otrzymasz rabat na projekt domu u naszego partnera Extradom.

Czego dotyczy wprowadzenie zmian?

Zmiany, które można nanieść na projekt gotowy w ramach adaptacji dotyczą m.in. przesunięcia ścian działowych, zmiany wymiarów budynku, przesunięciu otworów okiennych i drzwiowych, zmiany materiałów budowlanych.

Możliwe są również zmiany dotyczące konstrukcji stropów i dachów. Należy jednak tak dobrać projekt gotowy, aby ilość zmian była stosunkowo mała, co pozwoli ograniczyć koszty adaptacji. Alternatywą dla adaptacji projektu gotowego jest indywidualny projekt budowlany.

O czym pamiętać przed zakupem gotowego projektu?

Przed zakupem projektu gotowego należy dokładnie przeanalizować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy – występują w nich często zapisy dotyczące dopuszczalnych wysokości, nachylenia i rodzaju dachu oraz inne.

Na wielu obszarach w Powiecie Trzebnickim obowiązują również obszary ochrony konserwatorskiej, które narzucają dodatkowe wymagania do projektu obiektu budowlanego. Dlatego przed zamówieniem projektu gotowego zapraszamy na bezpłatne konsultacje w naszym biurze. Pozwoli to na wybranie optymalnego projektu gotowego dla danej działki.

realizacja: extradom.pl

Sprawdź nasze zrealizowane projekty!