Kierowanie budowami i odbiory

Do zakresu naszych usług w zakresie nadzoru budowlanego należą:

Kierowanie robotami budowlanymi

Nadzór autorski nad projektami

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przeprowadzenie procesu odbiorowego

Sprawdź nasze zrealizowane projekty!