Poradnik Inwestora

Jak uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić budynek?

Zanim zaczniesz budowę, koniecznie trzeba spełnić szereg formalności. Oto lista podstawowych wymaganych dokumentów na przykładzie domu jednorodzinnego.

1. Wypis z planu lub decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wypis i wyrys z planu,

Jeśli nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Opinia geotechniczna

Zapraszamy do skorzystania z usług uprawnionego geologa w naszym biurze w Obornikach Śląskich.

3. Mapa do celów projektowych.

Zapraszamy do skorzystania z usług geodezyjnych w naszym biurze w Trzebnicy.

4. Warunki dostawy wody, gazu oraz energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków.

Przykłady innych dokumentów, które są czasem niezbędne:

Uzgodnienie projektu z odpowiednim Konserwatorem Zabytków

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego w Wydziale Ochrony Środowiska.

Zgłoszenie/pozwolenie wodno-prawne w Wodach Polskich

i inne

Sprawdź nasze zrealizowane projekty!