Indywidualne projekty budowlane

W naszym biurze opracowujemy kompletne projekty budowlane i wykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam przeprowadzać proces projektowania od czynności przedprojektowych aż do uzyskania pozwolenia na użytkownie obiektu budowlanego.

Projekty indywidualne z zakresu budownictwa:

mieszkaniowego jednorodzinnego

mieszkaniowego wielorodzinnego

osiedli

zespołów mieszkaniowych

budynków zamieszkania zbiorowego, pensjonaty, hotele itd.

Projekty indywidualne z zakresu budownictwa użyteczności publicznej:

budynki administracyjne

oświatowe

handlowo-usługowe

biurowe

warsztaty samochodowe

budynki gastronomiczne

hale przemysłowe

Inne opracowania:

projekty lokalizacji inwestycji celu publicznego

projekty urbanistyczne

projekty małej architektury (np. place zabaw)

projekty modernizacji i adaptacji obiektów

projekty zmiany sposobu użytkowania

projekty rozbiórek

projekty garaży, budynków gospodarczych, inwentarskich

przygotowanie wniosków o odstępstwo od obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego

Sprawdź nasze zrealizowane projekty!