Świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, sporządzany przez uprawnionego certyfikatora, określający zapotrzebowanie energetyczne budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej wody.

Świadectwo przygotowuje się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, lub jeśli brak jest dokumentacji technicznej, wykonuje się inwentaryzacje budynku.

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla:

budynków jednorodzinnych,

budynków wielorodzinnych,

budynków niemieszkalnych (budynki użyteczności publiczej, szkoły, szpitale, biura itp.),

lokali mieszkalnych,

budynków produkcyjnych, hal.

Sprawdź nasze zrealizowane projekty!