Czynności przedprojektowe

Przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej należy wykonać szereg czynności poprzedzających projektowanie obiektu budowlanego. Do zakresu czynności przedprojektowych wykonywanych przez nasze biuro należą:

pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz innych decyzji potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w tym decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

obsługa geodezyjna: podziały nieruchomości, mapy do celów projektowych,

doradztwo inwestycyjne (w tym także w zakresie doboru materiałów budowlanych),

ekspertyzy i opinie techniczne,

inwentaryzacje budowlane różnych obiektów budowlanych.

Czynności te wykonujemy w zakresie:

Sprawdź nasze zrealizowane projekty!