Nasze usługi

Działalność biura projektowego obejmuje:

Kompleksowa obsługa inwestycji

Zespół doświadczonych projektantów i kierowników

Zaufane i sprawdzone firmy budowlane

Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe

Adaptacja projektów powtarzalnych

Kompletny projekt zagospodarowania działki

Dostosowanie projektu do warunków gruntowo-wodnych

Wprowadzenie zmian na życzenie Inwestora

Indywidualne projekty budowalne

Projekty z zakresu mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, osiedli

Projekty z zakresu budownictwa użyteczności publicznej

Projekty urbanistyczne, garaże, adaptacje obiektów i wiele innych…

Kierowanie budowami
i odbiory

Kierowanie robotami budowlanymi

Nadzór autorski nad projektami

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Czynności przedprojektowe

Pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

Obsługa geodezyjna: podziały nieruchomości, mapy projektowe

Doradztwo inwestycyjne

Świadectwa energetyczne

Budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych

Budynków niemieszkalnych (szkoły, szpitale, biura itp.)

Lokali mieszkalnych

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dla budynków użyteczności publicznej

Dla produkcyjno-magazynowych

Sprawdź nasze zrealizowane projekty!